ร่วมงานกับเรา

Trade Marketing Senior (AEC) รับสมัครด่วน!!! จำนวน 1 อัตรา

date เมื่อ: 13 Dec 2019 Views ผู้สนใจ: 54
ขยายตลาด และเพิ่มยอดขาย

ลักษณะงาน :

- ขยายตลาด และเพิ่มยอดขาย
- ตอบE-Mail ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่มีเข้ามาในแต่ละวัน
- รับ Order การสั่งซื้อทุกช่องทางอาทิ E-Mail,Walk-In หรือที่นัดหมายล่วงหน้า
- จัดทำเอกสารต่างๆ
- บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อ
- หาข้อมูลแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศในแถบ AEC
- และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร :

- อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ,การตลาด,หรือภาควิชาภาษาอังกฤษ

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ทำงานกับชาวต่างชาติ 

- มีประสบการณ์ทำงานด้านงานขายและออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ

- มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการ

- มีประสบการณ์ด้านการส่งออก

ตำแหน่งงานอื่นๆ