ร่วมงานกับเรา

หัวหน้าบัญชี/GL

date เมื่อ: 09 Jan 2020 Views ผู้สนใจ: 33
ผิดชอบดูแลและตรวจสอบการเงินด้านรับ-จ่าย ทั้งระบบของบัญชี

- วางแผนการเงิน,จัดทำรายงาน Cash Flow รายเดือน,ไตรมาส,ปี
- ดูแลและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี (AR,AP,GL)
- รับผิดชอบดูแลและตรวจสอบการเงินด้านรับ-จ่าย ทั้งระบบของบัญชี
- จัดทำประมาณการเงินสดประจำเดือนตามที่ผู้บริหารต้องการ
- จัดทำรายละเอียดงบการเงิน
- รายงานหรือข้อมูลต่างๆตามที่ผู้บริหารต้องการ

ตำแหน่งงานอื่นๆ