ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตอาวุโส (Planning Senior) จำนวน 1 อัตรา

date เมื่อ: 12 Jun 2019 Views ผู้สนใจ: 97
วางแผนปริมาณการขาย จนถึงส่งมอบสินค้าถึงคู่ค้า

 

ลักษณะงาน :

- รับผิดชอบในงานวางแผนประมาณการขาย จนถึงส่งมอบคู่ค้า (Demand,Forecast)
- วางแผนสั่งซื้อวัสถุดิบและบรรจุภัณฑ์
- ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานตลอดจนถึงการส่งมอบถึงคู่ค้า
- รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาสถิติ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- อายุ 30 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์งานด้านวางแผนการผลิต 5 ปีขึ้นไป

- ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านงานวางแผนการผลิตเครื่องสำอาง,ยา,อาหาร พิจารณาเป็นพิเศษ

- ใช้กระบวนการทำงาน (Fast-Moving Consumer Goods : FMCG) พิจารณาเป็นพิเศษ