ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วย R&D จำนวน 3 อัตรา (เปิดรับทั้งกรุงเทพฯและโรงงาน จ.นครปฐม)

date เมื่อ: 13 Dec 2019 Views ผู้สนใจ: 76
1. จัดเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องแล็ป
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ให้สะอาดพร้อมใช้อยู่เสมอ
3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน :

1. จัดเตรียมวัตถุดิบ ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องแล็ป
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ และสถานที่ให้สะอาดพร้อมใช้อยู่เสมอ
3. จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย / หญิง มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเคมีเครื่องสำอาง หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- หากมีประสบการณ์งานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมาจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

-  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

- ขยัน ตรงต่อเวลา

 

ตำแหน่งงานอื่นๆ