ร่วมงานกับเรา

Sale Online(จำนวนที่เปิดรับ : 1 อัตรา)

date เมื่อ: 17 Mar 2020 Views ผู้สนใจ: 185
รับผิดชอบการขาย วางแผนควบคุมงบประมาณ เปิดช่องทางการขาย Online จัดทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย ออกแบบภาพ Banner สำหรับงานขาย และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงาน :
- รับผิดชอบการขาย วางแผนควบคุมงบประมาณ
- เปิดช่องทางการขาย Online
- จัดทำโปรโมชั่น ส่งเสริมการขาย
- ออกแบบภาพ Banner สำหรับงานขาย
- ออกบิลขาย จดออเดอร์สินค้าให้ลูกค้า
- สรุปยอดขายและจัดทำรายงานขาย
- และอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ :
- เพศหญิง หรือ เพศชาย  และมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป    
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเล่น Social network ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ  Facebook   Instagram   Line
- มีความสนใจในงานด้านการตลาดออนไลน์ มีความคิดสร้างสรรค์ อินเทรนด์และชอบติดตามหรือศึกษาเทคโนโลยีข่าวสารใหม่ๆ ตลอดเวลา
- มีทัศนคติที่ดี  รักงานการตลาด
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความยืดหยุ่น สามารถทำงานเป็นทีมได้  
- มีประสบการณ์ Online Sale  Online Marketing อย่างน้อย 1-2 ปีขึ้นไป
- หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าออนไลน์มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถค้นหาข้อมูลจากเพจต่างๆ คิดข้อความโฆษณาหรือสรุปประเด็นสำคัญต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์

 

ตำแหน่งงานอื่นๆ