ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer (จำนวนที่เปิดรับ : 2 อัตรา)

date เมื่อ: 09 Jan 2020 Views ผู้สนใจ: 354
ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ สินค้า ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ads, Online , Offlineที่ได้รับมอบหมาย
พัฒนาการออกแบบให้อยู่ในกระแสของการตลาดเสมอ ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และงานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน :
- ออกแบบฉลาก บรรจุภัณฑ์ สินค้า
- ออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ Print Ads, Online , Offline ที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอผลงานการออกแบบต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาการออกแบบให้อยู่ในกระแสของการตลาดเสมอ
- ออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- งานออกแบบอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ :
- เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาการออกแบบ, นิเทศศาสตร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, illustrator, Premiere Pro, After Effect หรือโปรแกรมออกแบบและตัดต่ออื่นๆได้
- สามารถถ่ายรูปด้วยกล้อง DSLR ได้ และมีความคิดสร้าง
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีทัศนคติดี  ปรับตัวง่าย มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือกราฟฟิก และดูแลสื่อ ออนไลน์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ***ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งนี้ รบกวนส่ง Resume และ Portfolio ด้วย ***

 

สนใจสมัครงานติดต่อฝ่านทรัพยากรบุคคล
02-734-3044-50ต่อ 204,205 มือถือ 097-081-8857,061-3958118
E-mail : hr_01@biowoman.co.th
Line ID : 061-3958118

ตำแหน่งงานอื่นๆ