ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานขายห้าง ( เปิดรับสมัคร 2 อัตรา )

date เมื่อ: 16 Dec 2019 Views ผู้สนใจ: 72
1.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
2.เพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
3.การบริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า

ลักษณะงาน :

- การบริหารงานขาย

- การบริหารลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า

- ดูแลและพัฒนายอดขาย

- การวางแผนกลยุทธ์การขาย

คุณสมบัติ & สวัสดิการ :

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านการตลาด หรือในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ทำงานด้าน Modern Trade ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- อายุไม่เกิน 45 ปี

มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องาน

- มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และการเจรจาอย่างดี

- หากมีประสบการณ์เข้าห้าง/ร้าน 7-Eleven รับพิจาณาเป็นพิเศษ*

 

ตำแหน่งงานอื่นๆ