ข่าวสาร/โปรโมชั่น

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

date เมื่อ: 08 Apr 2019 Views ผู้สนใจ: 972
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ พนักงานในบริษัททุกคนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวคณะท่านผู้บริหาร

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ พนักงานในบริษัททุกคนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวคณะท่านผู้บริหาร

เพื่อเป็นการขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอีกด้วย