ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ของคุณและครอบครัว

ผสานสารสกัด ดอกแมกโนเลียและโครเอ็นไซม์ คิวเท็น

มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อช้ำนำ