ผิวดูขาว ลดเหงื่อมั่นใจยิ่งขึ้น

- ดอก แมคโนเลียญี่ปุ่น
- ซิงค์คอมเพล้ก

มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อชั้นนำ