6 สี 6 กลิ่น

- แดง ADVANCE DARKSPOI REPAIR

- ส้ม ADVANCE SENSITIVE CARE

- ฟ้า PRESTIGE WHITE EXPERT

- ม่วง WHITEING YOUTH BOOSTER

- เขียว WHITE RADIANT ESSENCE

- ชมพู WHITE PERFECT

ปกป้องมั่นใจตลอดวัน ให้ผิวสัมผัสแห่งสบาย

ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อชั้นนำ